DOKUMENTY LGD

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


 

Dokumenty:

 

Organy LGD i wykaz członków – (02.10.2023) – pobierz 

Statut  –  (06.06.2023) – pobierz

Regulamin biura  wraz z załącznikami:  (08.02.2023) pobierz ,  1 –pobierz, 2 – pobierz, 3 – pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji  – 2023 – pobierz; 2022 – pobierz;  2021 – pobierz;  2020 – pobierz ; 2019 – pobierz,   2018 – pobierz,   2017 – pobierz,   2016 – pobierz

Ankieta monitorująca – Granty – pobierz

Ankieta monitorująca – Operacje konkursowe – pobierz

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej – pobierz 

 

ARCHIWUM:

Statut  – (02.09.2022) – pobierz ; (04.08.2022) – pobierz ,  (22.09.2021) pobierz (08.04.2021) pobierz;    (20.08.2020)pobierz; ( 14.01.2020)pobierz(16.10.2018) – pobierz  (12.04.2017) – pobierz;    (06.07.2015) – pobierz

Organy LGD  – (09.05.2023) – pobierz  (29.12.2022) – pobierz ;  (14.09.2022) – pobierz  (26.04.2022) – pobierz;   ( 18.01.2022) –  pobierz (24.11.2021) –pobierz ;  (22.09.2021) pobierz;  (09.06.2021) pobierz  (30.09.2020) pobierz;   (04.02.2020) – pobierz  (19.11.2018) pobierz    (27.04.2018) pobierz , (10.2017) – pobierz;  

Regulamin biura – (27.07.2021) pobierz;  (04.02.2020)  – pobierz ;   (18.01.2019) –pobierz;   (26.09.2018) –  pobierz  wraz z załącznikami: 1 – pobierz, 2 – pobierz, 3 – pobierz 

Szkolenie – ankieta – pobierz

Ocena satysfakcji interesantów – pobierz

 

 

Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu 

  • deklaracja dla osób fizycznych – pobierz
  • deklaracja dla osób prawnych – pobierz 

 

 

Sprawozdania:

 

2021

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – pobierz

2020

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – pobierz

2019

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – pobierz

2018

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek zysków i strat – pobierz

bilans –pobierz

2017

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz 

rachunek zysków i strat – pobierz 

bilans – pobierz 

2016

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2015

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2014

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2013

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz


Umowy:

 

Umowa ramowa – pobierz

Aneks do umowy ramowej nr 1 – pobierz

Aneks do umowy ramowej nr 2 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 3 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 4 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 5 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 6 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 7 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 8 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 9 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 10 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 11 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 12 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 13 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 14 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 15 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 16 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 17 – pobierz 

Aneks do umowy ramowej nr 18 – pobierz 

 

Załączniki do umowy ramowej:

 

1.LSR –  (01.2024) – pobierz 

Archiwum:   (08.2023) – pobierz;  (11.2022) – pobierz;   (04.2022) – pobierz ;  (11.2021) – pobierz (01.2021) – pobierz  (04.2020) – pobierz;    (12.2019) – pobierz;   (12.2018 (2)) – pobierz;    (12.2018 (1)) pobierz;    (04.2018)  pobierz;    (10.2017) – pobierz;    (10.2016) – pobierz;    (29.12.2015) – pobierz

 

2.Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji LSR – (28.11.2023) – pobierz

Archiwum:     (23.12.2022) – pobierz;   (26.09.2022) – pobierz  (27.01.2021) – pobierz   (03.01.2020) – pobierz;  ( 14.05.2018 ) – pobierz   (07.03.2018) – pobierz;   (11.05.2017) – pobierz;   (29.11.2016) – pobierz  (29.12.2015) – pobierz 

 

3.Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia (26.04.2022) – pobierz

– Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków (28.10.2016) – pobierz

 

Archiwum: 

11.05.2017:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia  –  (09.06.2021) – pobierz  (30.10.2017) – pobierz;  pobierz

28.10.2016:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz

29.12.2015:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz

Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków – pobierz

 

4.Regulamin organu decyzyjnego (24.11.2021) – pobierz

Archiwum: (30.10.2017) – pobierz; (11.05.2017) – pobierz;  (28.10.2016) – pobierz;  (29.12.2015) – pobierz

 

5.Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

– Karta weryfikacji wstępnej wniosku o przyznanie pomocy (30.10.2017) – pobierz

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 (30.10.2017) – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR (30.10.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) –pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020  (03.12.2020) – pobierz 

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 (03.12.2020) – pobierz  

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Inkubator przetwórstwa lokalnego LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (26.04.2022) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów dotyczących  Promocji obszaru LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (29.12.2015) – pobierz

– Procedura zmiany kryteriów (29.12.2015) – pobierz

 

Archiwum:

11.05.2017:

– Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników  – pobierz

28.10.2016:

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020  – pobierz

– Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji LGD Kwiat Lnu  – pobierz

– Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji LGD Kwiat Lnu – pobierz

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – (11.05.2017) – pobierz ;    (11.05.2017) – pobierz         pobierz

29.12.2015: starsze –  – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020   (18.10.2019r.) – pobierz ;  starsze – pobierz

 

6.Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – (08.02.2023) – pobierz

Archiwum:   (04.02.2020) – pobierz;  (18.01.2019) pobierz;   (26.09.2018) – pobierz;   (30.10.2017) – pobierz ;   (27.02.2017) – pobierz;   (28.10.2016) – pobierz  (29.12.2015) – pobierz

 

7.Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – (24.01.2024) – pobierz 

Archiwum:  (08.02.2023) – pobierz  (16.03.2018) – pobierz ; (22.03.2017) – pobierz (29.12.2015) – pobierz

 

8.Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców (01.07.2021r.) – pobierz 

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – (01.07.2021) – pobierz 

– Sprawozdanie końcowe (28.01.2021) – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu (01.07.2021) – pobierz

– Karta monitoringu merytorycznego i finansowego (14.03.2019r.) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu (01.07.20121.) – pobierz

– Procedura przekazania i rozliczania grantu( 25.05.2018 ) – pobierz

 

Archiwum:

28.09.2018 :

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców  -(01.08.2019r.) – pobierz ; ( 25.05.2018) – pobierz pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 -(28.01.2021) – pobierz ;   (14.03.2019r.) – pobierz;   ( 25.05.2018 ) – pobierz;  ( 28.09.2017) – pobierz

– Sprawozdanie końcowe  – (14.03.2019r.) pobierz ;   (25.05.2018) – pobierz;    pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu  -(28.01.2021) –pobierz;   (14.03.2019r.) – pobierz;    (25.05.2018) – pobierz;    pobierz

23.06.2017:

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Sprawozdanie końcowe – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

– Karta monitoringu merytorycznego i finansowego  ( 25.05.2018) – pobierz( 23.06.2017) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu  –(16.05.2019r.) pobierz   (14.03.2019r.) pobierz ( 25.05.2018) – pobierz;   (23.06.2017) – pobierz;    

– Procedura przekazania i rozliczania grantu (23.06.2017) – pobierz

29.12.2015:

– Procedura projektów grantowych – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (zadania) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

– Zasady przekazania i rozliczania grantu – pobierz

 

 

9.Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

– Procedura zmiany kryteriów (29.12.2015) – pobierz

– Karta weryfikacji wstępnej o powierzenie  grantu – pobierz

 – Karta oceny zgodności z LSR – pobierz

– Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania inwestycyjne – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania nieinwestycyjne – pobierz

 

Archiwum: 

23.06.2018:

Karta weryfikacji wstępnej oceny wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 ) – pobierz

– Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – pobierz

– Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników  – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania inwestycyjne  – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania nieinwestycyjne  – pobierz

29.12.2015:

– Karta weryfikacji wstępnej oceny wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności grantobiorcy z PROW na lata 2014-2020 wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR wniosku powierzenie grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz