Projekty Współpracy

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Aktualizacja: 2019

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) planuje do realizacji 2 projekty współpracy w tym jeden międzynarodowy.

 

Drugi projekt współpracy (2019–2021) – główne założenia i cele: wypracowanie marki lokalnej, opracowania kryteriów marki, zasad przyznawania, system certyfikacji, identyfikacja produktów, produktów rolnych, rzemiosła, miejsc, 31 obiektów, usług na terenie każdego LGD, które potencjalnie są zainteresowane uczestnictwem w systemie marki, wymiana doświadczeń.

 

 

 

 SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

 

Tytuł projektu„Marki Lokalne Dolnego Śląska  –  tworzone z pasją”.

 

Finansowanie:  Projekt współpracy finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Cel projektu współpracy: Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi siedmiu partnerów.

 

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka
 • Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 1 maja 9 lok. użytkowy 2, 58-530 Kowary
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice
 • Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2, 59-140 Chocianów
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86B, 55-340 Udanin
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica
 • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów

 

Działania w projekcie/produkty:

 • Konferencje/warsztaty/seminaria dotyczące wdrażania marki lokalnej na terenie danego LGD, by rozpocząć lub wzmacniać procesy dotyczące marki lokalnej: informować, edukować partnerów i samorządy partnerskie, umożliwiać identyfikowanie się z lokalnymi zasobami, tradycjami, umożliwiać włączanie się podmiotów/osób w system marki lokalnej lub jej wspierania jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji regionu danego regionu oraz Dolnego Śląska: 5 konferencji/warsztatów.
 • Spotkanie zespołu ds. marki: 3 spotkania.
 • Warsztaty dotyczące marki lokalnej (budowania/wzmacniania): 5 warsztatów.
 • Spotkania wymiany doświadczeń robocze: 2 spotkania robocze.
 • Opracowanie strategii wprowadzania na rynek marki lokalnej, w tym: opracowanie systemu identyfikacji wizualnej znaku – 4 szt., opracowanie i wdrożenie strategii promocji marki – 4 szt., wdrożenie strategii certyfikacji – 2 szt.
 • Wydawnictwa i promocja marki lokalnej, w tym: publikacje dotyczące marki lokalnej na terenie danego LGD – 3 publikacje, publikacja wspólna dla wszystkich marek – 1 publikacja, kampanie/artykuły: 9 szt., konkurs dot. produktów lokalnych 1 szt., gadżety promujące marki: 4 komplety.
 • Wizyty studyjne: 4 wyjazdy.
 • Warsztaty/szkolenia/pokazy dla uczestników marki dot. jakości własnych produktów i usług, inspiracji, wiedzy w zakresie brandu, etykiet, indywidualnej marki produktu/usługi oraz relacji z marką lokalną, warsztaty rzemieślnicze i pokazy: 17 warsztatów/pokazów.
 • Wydarzenia/eventy dotyczące produktów i usług lokalnych objętych marką lokalną: 2 wydarzenia.
 • Konferencja wspólna na zakończenie projektu, wymiana doświadczeń: 1 konferencja dla wszystkich LGD.

 

Rezultaty:

 • Zbudowanie/wzmocnienie siedmiu marek lokalnych na obszarze Dolnego Śląska.
 • Zwiększenie promocji produktów lokalnych z obszaru siedmiu partnerów poprzez: budowanie nowych marek lokalnych, warsztaty/szkolenia/spotkania/pokazy, publikacje i media, gadżety dot. marki lokalnej.
 • Wymiana doświadczeń siedmiu partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

 

Docelowe grupy podmiotów projektu:

 1. Projekt jest skierowany do turystów i mieszkańców.

 

Wartość projektu/uzyskanego dofinansowania:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – 71 614,97 zł.
 • Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór – 80 705,00 zł.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 190 401,30 zł.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” – 41 178,79 zł.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 67 386,66 zł.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – 100 325,50 zł.
 • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 105 854,12 zł.

 

Pierwszy projekt współpracy (2016–2018) – międzynarodowy z partnerami z Czech, podpisane porozumienie 16.12.2015 r. Główne założenia i cel to wzajemna promocja obszarów Lokalnych Grup Działania poprzez wielojęzyczne wydawnictwa turystyczne. Do projektu LGD Kwiat Lnu zaangażuje powstałe w wyniku wcześniejszego projektu współpracy miejsca informacji turystycznej, które będą zajmować się dystrybucją materiałów. W wyniku współpracy mają powstać 4 rodzaje wydawnictw turystycznych.

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

 

Tytuł projektu:  „Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim”

 

Finansowanie:  Międzynarodowy projekt współpracy finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Cel projektu współpracyZrównoważenie ruchu turystycznego na obszarze partnerskich LGD poprzez promocję międzynarodową i sieciowanie usług miejsc mniej znanych na obszarach 3 partnerów.

 

Partnerzy projektu:

 1. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz – Lider projektu (LGDPDG).
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33 (LGDKL).
 3. Místní Akční Skupina (MAS) Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách (MASRT)

 

Działania w projekcie/produkty:

 1. 1 konferencja inaugurująca projekt (LGDPDG, LGDKL, MASRT)
 2. 1 porozumienie o współpracy pomiędzy miejscami świadczącymi usługę informacji turystycznej z sektorów publicznego, gospodarczego oraz społecznego z 3 partnerskich obszarów podpisane przez reprezentantów tych miejsc podczas konferencji (LGDPDG, LGDKL, MASRT)
 3. Materiały promocyjne obszarów: publikacje, wydawnictwa, gadżety reklamowe :
 • Paszport wspólny 3000 szt.
 • Mapy 13 500 szt. (LGDPDG), 25 000 szt. (LGDKL)
 • Folder z mapą dla rowerzystów : 3 000 szt. (LGDKL)
 • Gra Memory 1000 szt. (LGDPDG), 1 000 szt. (LGDKL)
 • Przewodniki turystyczne 4000 szt. (LGDPDG), 3 000 szt. (LGDKL)
 • Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży 3000 szt. (LGDPDG)
 • Wyrywana malowanka dla dzieci 5 000 szt. (LGDKL),
 • Karty pamiątkowe 1 000 szt. (LGDKL)
 • 1 strona internetowa na temat produktów lokalnych z obszaru PDG (LGDPDG)
 • Gadżety reklamowe (parasole, torby ręcznie malowane, płaszcze przeciwdeszczowe, plecaki, skrobaczka do szyb, kredki ) (LGDKL) – ilości 1350 szt.
 1. Tabliczki oznaczające miejsca informacji turystycznej na obszarze MASRT 10 szt. (MASRT)
 2. Pieczątki do paszportu 10 szt. (MASRT), 10 (LGDPDG), 10 (LGDKL)
 3. Film promocyjny obszaru LGDKL.
 4. 1 wizyta studyjna na obszarze partnerów (LGDPGD, PDGKL, MASRT)
 5. 1 konferencja kończąca projekt (LGDPGD, PDGKL, MASRT)
 6. Materiały promocyjne i produkty lokalne będą dostępne w 15 miejscach LGDPDG, 15 miejscach LGDKL oraz 10 miejscach MASRT.

 

Rezultaty:

 1. Zwiększenie wiedzy 40 osób udzielających informacji turystycznej na temat atrakcji turystycznych, w tym na temat miejsc mniej znanych oraz produktów lokalnych z obszaru trzech partnerskich LGD realizujących operację.
 2. Promocja produktów lokalnych i miejsc turystycznych, w tym mniej znanych, z obszaru 3 partnerów wśród potencjalnych turystów dzięki wydaniu i kolportażu min. dwujęzycznych materiałów promocyjnych w obiektach zajmujących udzielaniem informacji turystycznej z sektorów publicznego, gospodarczego oraz społecznego.
 3. Integracja pomiędzy osobami z 30 miejsc świadczących usługę informacji turystycznej z sektorów publicznego, gospodarczego oraz społecznego, z 3 partnerskich obszarów.

 

Docelowe grupy podmiotów projektu:

 1. W projekcie założono udział osób z sektora publicznego, gospodarczego oraz organizacji społecznych świadczących w swoich punktach usługę informacji turystycznej (np. gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, miejsca sprzedaży produktów lokalnych, ekomuzea, sklepy, domu kultury, gminne informacje turystyczne itp.).
 2. Projekt jest skierowany do turystów i mieszkańców.

 

Wartość projektu/uzyskanego dofinansowania: 344.353 zł

W tym LGD Partnerstwo Ducha Gór: 140.000 zł

W tym LGD Kwiat Lnu: 160.000 zł

W tym MAS Rozvoj Tanwaldska: 44.353 zł

 

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) realizuje również projekty współpracy z innymi podmiotami:

 

Projekt współpracy z Dolnośląską Zieloną Doliną głównym celem jest współpraca z organizatorem Dolnośląską Zieloną Doliną DOZEDO sp. z o.o, która realizuje projekt pn.„Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych”. 

Szkolenia realizowane będą w dwóch blokach tematycznych:

 1. Podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z    uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP); najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.)

 2. Założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości; wymagania systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”; przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

Po ukończonym szkoleniu, zainteresowani hodowcy, producenci rolni, przetwórcy będą mogli poddać procesowy certyfikacji swoje produkty i uzyskać Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.