Projekty Współpracy

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Lokalna Grupa Działania (LGD) planuje do realizacji 3 projekty współpracy w tym jeden międzynarodowy.

 

Pierwszy projekt współpracy (2016–2018) – międzynarodowy z partnerami z Czech, podpisane porozumienie 16.12.2015 r. Główne założenia i cel to wzajemna promocja obszarów Lokalnych Grup Działania poprzez wielojęzyczne wydawnictwa turystyczne. Do projektu LGD Kwiat Lnu zaangażuje powstałe w wyniku wcześniejszego projektu współpracy miejsca informacji turystycznej, które będą zajmować się dystrybucją materiałów. W wyniku współpracy mają powstać 4 rodzaje wydawnictw turystycznych.

 

Drugi projekt współpracy (2019–2021) – główne założenia i cele: wypracowanie marki lokalnej, opracowania kryteriów marki, zasad przyznawania, system certyfikacji, identyfikacja produktów, produktów rolnych, rzemiosła, miejsc, 31 obiektów, usług na terenie każdego LGD, które potencjalnie są zainteresowane uczestnictwem w systemie marki, wymiana doświadczeń.

 

Trzeci projekt współpracy (2019–2021) – główny cel to stworzenie wspólnego koszyka potraw jako produktu promującego nasz obszar.
W ramach działań planuje się wyłonienie wyjątkowych potraw wykonanych z produktów regionalnych, które będą serwowane w lokalnych restauracjach i barach. Szczegółowe wskaźniki dotyczące projektów współpracy zostały określone w Planie działania. Zakres projektów współpracy ściśle wynika z analizy SWOT obszaru, z której wynika potrzeba opracowania jednej, wspólnej marki regionu, wzmocnienia promocji turystycznej regionu, produktów i usług lokalnych.