ZREALIZOWANE PROJEKTY

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu zrealizowano szereg projektów w ramach Programu Leader, obejmującego m.in. działania: odnowa i rozwój wsi, małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 

Szczegółowe informacje o wydatkowanych środkach znajdują się w zakładce „Zrealizowane projekty” przy nazwach poszczególnych gmin.