ZREALIZOWANE PROJEKTY

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Wykaz projektów grantowych w ramach Programu Leader w latach 2014 – 2020(23)

 

Grant nr 7:

Aktualizacja: 16.07.2021r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 15.07.2021 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 01256-6935-UM0122087/21 na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu” w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

LGD wybrało do realizacji 6 zadań, których celem jest: Zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne i kulturowe poprzez montaż sprzętów i urządzeń służących do podniesienia jakości życia na wsi oraz nasadzenia roślin sprzyjających ochronie rodzimego środowiska. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 251 982,00 zł. 

 

                                                                                                                                                             

                                                                        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.                                                       

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Grant nr 6:

Aktualizacja: 16.07.2021r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 15.07.2021 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 01247-6935-UM0122066/21 na realizację operacji pn. „Nasze dziedzictwo kulturowe” w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

LGD wybrało do realizacji 2 zadania, których celem jest: Dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze służące zachowaniu zabytków oraz odtworzeniu dawnego krajobrazu wsi. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 95 888,00 zł. 

 

                                                                                                                                                             

                                                                        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.                                                       

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Grant nr 5:

Aktualizacja: 31.12.2019r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 31.12.2019 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00848-6935-UM0121420/19 na realizację operacji pn. „Nasze dziedzictwo kulturowe” w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

LGD wybrało do realizacji 11 zadań, których celem jest: Dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze służące zachowaniu zabytków oraz odtworzeniu dawnego krajobrazu wsi. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 199 079,00 zł. 

 

                                                                                                                                                             

                                                                        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.                                                       

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Grant nr 4:

Aktualizacja: 20.05.2020r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 20.05.2020 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00937-6935-UM0121794/20 na realizację operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD Kwiat Lnu” w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

 

LGD wybrało do realizacji 11 zadań, których celem jest: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie obiektów i szlaków turystycznych służących rozwojowi obszaru LGD w kierunku turystyki. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 300 000,00 zł. 

 

                                                                                                                                                             

                          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.               

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

Grant nr 3:

Aktualizacja: 31.12.2019r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 31.12.2019 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00847-6935-UM0121367/19 na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu” w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

LGD wybrało do realizacji 10 zadań, których celem jest: Zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne i kulturowe poprzez montaż sprzętów i urządzeń służących do podniesienia jakości życia na wsi oraz nasadzenia roślin sprzyjających ochronie rodzimego środowiska. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 299 085,00 zł. 

 

                                                                                                                                                             

                    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.         

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

Grant nr 2:

Aktualizacja: 26.04.2019r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 26 kwietnia 2019 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00690-6935-UM0121289/19 na realizację operacji pn. „Aktywnie i ekologicznie w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej „w zakresie ochrony środowiska i zmian  klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

 LGD wybrało do realizacji 26 zadań, których celem jest: Pobudzenie, wzmocnienie aktywności społecznej i integracji oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez udział w warsztatach i wydarzeniach realizowanych w ramach projektów grantowych. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 209 377,00 zł.

 

                                                                                                                                                           

                                                                        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.         

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

Grant nr 1:

Aktualizacja: 18.06.2018r.

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 18 czerwca 2018 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00394-6935-UM0120377/17 na realizację operacji pn. „Aktywnie i ekologicznie w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej” w zakresie ochrony środowiska i zmian  klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

LGD wybrało do realizacji 13 zadań, których celem jest: Pobudzenie, wzmocnienie aktywności społecznej i integracji oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez udział w warsztatach i wydarzeniach realizowanych w ramach projektów grantowych. 

 

Kwota dofinansowania według umowy: 79 280,00 zł.

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                      „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.                                                       

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Wykaz projektów w ramach Programu Leader w latach 2007 – 2013

 

Na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu zrealizowano szereg projektów w ramach Programu Leader w latach 2007 – 2013, obejmującego m.in. działania: odnowa i rozwój wsi, małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Wykaz zrealizowanych projektów:

  • na terenie Gminy Czarny Bór – pobierz 
  • na terenie Gminy Kamienna Góra – pobierz
  • na terenie Gminy Lubawka – pobierz
  • na terenie Gminy Marciszów – pobierz
  • na terenie Gminy Mieroszów – pobierz
  • na terenie Gminy Stare Bogaczowice – pobierz
  • na terenie Powiatu Kamiennogórskiego – pobierz