Dokumentacja Leader

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Dokumentacja Programu Leader obejmuje:

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 – wersja pełna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 – ustawa

Rozporządzenie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z dnia 09.10.2015 – rozporządzenie

Rozporządzenie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z dnia 09.10.2015 – rozporządzenie zmieniające

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – ustawa