O nas

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu zostało zarejestrowane  26.08.2008 r.

 

Swoim działaniem obejmuje obszar 8 gmin położonych w granicach administracyjnych dwóch powiatów: kamiennogórskiego
i wałbrzyskiego, a mianowicie: czterech gmin wiejskich – Kamienna Góra, Marciszów, Czarny Bór i Stare Bogaczowice; dwóch gmin miejsko-wiejskich: Lubawka i Mieroszów oraz dwóch gmin miejskich: Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce. Łącznie zajmują powierzchnię 650 km2, co stanowi 3,25% powierzchni województwa dolnośląskiego.

 

Obszar LGD Kwiat Lnu leży w południowej części Dolnego Śląska, na pograniczu Sudetów Zachodnich i Środkowych, w bezpośrednim sąsiedztwie z Czechami. Od zachodu graniczy z Powiatem Jeleniogórskim i działającym na tamtym terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór, od północy z Powiatem Jaworskim i LGD „Partnerstwo Kaczawskie” i Powiatem Świdnickim z działającym tam LGD „Szlakiem Granitu” oraz na wschodzie z Powiatem Wałbrzyskim i LGD „Partnerstwem Sowiogórskim”.

 

Obszar zajmuje część Sudetów Środkowych i jest mocno urozmaicony krajobrazowo. Gminy otoczone są kilkoma pasmami górskimi: Górami Wałbrzyskimi, Górami Suchymi, Kaczawskimi, Kamiennymi, Zaworami, Rudawami Janowickimi i Górami Kruczymi. Kilka pasm górskich jest mocno rozczłonkowanych i składają się z kilku izolowanych obniżeń i dolin. Znaczna część pasm górskich zbudowana jest
z porfirów i melafirów charakteryzujących się głębokimi i wąskimi dolinami oraz wysokimi grzbietami, często z podciętymi urwiskami skalnymi.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizując program LEADER pragnie podnieść jakość życia mieszkańców wsi. Dzięki tej działalności udało się przeprowadzić wiele interesujących projektów o różnym charakterze.

 

2016 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu podpisał umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie 8 gmin (Boguszów Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów, Lubawka, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój).
W ramach umowy dysponujemy kwotą 8 mln. zł. m in. na działania:

 

• premie na otwieranie działalności gospodarczej
• rozwijanie działalności gospodarczej
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe
• rozwój infrastruktury turystycznej
• promocja regionu
• zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
• rozwijanie potencjału społeczności lokalnej i organizacji

 

Według harmonogramu już w drugiej połowie 2016 roku ogłoszone będą konkursy na poszczególne działania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Lokalna Strategią Rozwoju umieszczoną na stronie w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju. W razie pytań pracownicy biura odpowiadają na pytania telefonicznie lub osobiście.

mapka