Konsultacje Społeczne

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Wpisu dokonano: 05.04.2022 r.

Zachęcamy Państwa do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru z zakresu:

 • Inkubator przetwórstwa lokalnego

 

 • Kryteria  – pobierz

 • Formularz uwag – pobierz

   

  Swoje uwagi należy składać do 15.04.2022, do godz. 13.00 wysyłając formularz na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu

  Dziękujemy za Wasze uwagi.

—————————————————————————————

Wpisu dokonano: 04.11.2021 r.

Zachęcamy Państwa do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru z zakresu:

 • podejmowanie działalności gospodarczej 

 

 • Kryteria z zaznaczonymi zmianami – pobierz

 • Formularz uwag – pobierz

   

  Swoje uwagi należy składać do 15.11.2021, do godz. 10.00 wysyłając formularz na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu

  Dziękujemy za Wasze uwagi.

—————————————————————————————

Wpisu dokonano: 18.11.2020r.

Zachęcamy Państwa do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru z zakresu:

 • rozwijanie działalności gospodarczej 

Kryteria z zaznaczonymi zmianami – pobierz

Formularz uwag – pobierz

 • podejmowania działalności gospodarczej

Kryteria z zaznaczonymi zmianami – pobierz

Formularz uwag – pobierz

 

Swoje uwagi należy składać do 26.11.2020 wysyłając formularz na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu

Dziękujemy za Wasze uwagi.

————————————————————————————-

Wpisu dokonano: 08.10.2019r.

Zachęcamy Państwa do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej.   

Ostatni dzień składania uwag: 17.10.2019r. na formularzu „kryteria do konsultacji”  zamieszczonych poniżej, przesłanych na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu.

kryteria do konsultacji

————————————————————————————

Wpisu dokonano 09.04.2018 r.

Zachęcamy Państwa do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej, projekty grantowe: inwestycyjne i nieinwestycyjne. 

Ostatni dzień składania uwag: 23.04.2018r. na formularzu „karta do konsultacji”  zamieszczonych poniżejprzesłanych na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu.

 • podejmowanie działalności gospodarczej

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji 

 • projekty grantowe – działania inwestycyjne

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji

 • projektu grantowe – działania nieinwestycyjne

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji

—————————————————————————————

Wpisu dokonano 15.03.2017 r.

Zachęcamy do konsultacji kryteriów wyboru projektów z zakresu podejmowania działalności, rozwijania działalności oraz konkursów otwartych. 

Ostatni dzień składania uwag: 27.03.2017r. na formularzach „karta do konsultacji” zamieszczonych poniżej, przesłanych na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu.

 

Kryteria wyboru projektu podejmowanie działalności

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji

 

Kryteria wyboru projektu rozwijanie działalności

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji

 

Kryteria wyboru projektu konkursy otwarte

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji

 

Kryteria wyboru projektu granty

przed zmianą

po zmianie inwestycyjne

po zmianie nieinwestycyjne

karta do konsultacji

 

Wpisu dokonano 27 września 2016r.

Zachęcamy do konsultacji karty oceny wstępnej oraz lokalnych kryteriów wyboru z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. 

Ostatni dzień składania uwag: 06.10.2016r. godz. 15.00 na formularzach „karta do konsultacji” zamieszczonych poniżej, przesłanych na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu.

 

Karta oceny wstępnej

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji

 

Kryteria wyboru projektu

przed zmianą

po zmianie

karta do konsultacji