LSR 2023 – 2027

Opublikowano: 18 maja 2022Opublikowano: 01.06.2022

 

Szanowni Państwo,

prowadzimy sondaż opinii, które staną się podstawą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres 2021-2027. LSR obejmie obszar Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca działający na tym terenie może wypełnić ankietę. Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 10 minut. Wypełnienie ankiety jest całkowicie anonimowe. Przesłane opinie są dla nas bardzo cenne.

 

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju!

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KWIAT LNU – SONDAŻ OPINII

 


Opublikowano: 03.06.2022

W dniu 03.06.2022 r.  w godzinach 09.30- 13.00 odbyły się dziewiąte warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. 

Warsztaty prowadził Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Lubawka oraz Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury. 

 


Opublikowano: 02.06.2022

W dniu 02.06.2022 r.  w godzinach 13.30- 17.00 odbyły się ósme warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie- Gorcach.

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Boguszów- Gorce oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury.Opublikowano: 02.06.2022

 


Opublikowano: 02.06.2022

W dniu 02.06.2022 r.  w godzinach 09.30- 13.00 odbyły się siódme warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Czarny Bór oraz Bibliotece+ Centrum Kultury. 

 


Opublikowano:31.05.2022

W dniu 31.05.2022 r.  w godzinach 13.30- 17.00 odbyły się piąte warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gmina Kamienna Góra. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Kamienna Góra oraz Inkubatorowi Przedsiębiorczości.  

 


Opublikowano: 01.06.2022

 

W dniu 01.06.2022 r.  w godzinach 09.30- 13.00 odbyły się szóste warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Marciszów. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Marciszów oraz Urzędowi Gminy. 


Opublikowano:31.05.2022

 

W dniu 31.05.2022 r.  w godzinach 9.30- 13.00 odbyły się czwarte warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Kamienna Góra oraz Urzędowi Miasta.  

 


Opublikowano: 30.05.2022

W dniu 30.05.2022 r. w godzinach 9.30- 13.00 odbyły się trzecie warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Stare Bogaczowice  oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalnemu. 

 


Opublikowano: 26.05.2022

 

W dniu 26.05.2022 r. w godzinach 9.30- 13.00 odbyły się drugie warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-Zdrój oraz Teatrowi Zdrojowemu im. Henryka Wieniawskiego.

 


Opublikowano: 24.05.2022

 

W dniu 24.05.2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Spotkanie odbyło się w Mieroszowskim Centrum Kultury w Mieroszowie. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Mieroszów oraz Mieroszowskiemu Centrum Kultury.

 


 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkania warsztatowe, które odbędą się w każdej z gmin z terenu LGD „Kwiat Lnu”.

 

Harmonogram spotkań:

Mieroszów – 24.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, Sala wystawowa (parter);

SzczawnoZdrój – 26.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego,  ul. T. Kościuszki 19, Sala Kameralna Teatru Zdrojowego;

Stare Bogaczowice – 30.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, Sala konferencyjna (I piętro);

Kamienna Góra – 31.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, Sala witrażowa (I piętro);

Gmina Kamienna Góra – 31.05.2022, godz. 13.30-17.00 – Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, Sala konferencyjna (parter);

Marciszów – 01.06.2022, godz. 9.30-13.00 – Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, Sala posiedzeń;

Czarny Bór – 02.06.2022, godz. 9.30-13.00 – Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, Sala konferencyjna;

Boguszów-Gorce – 02.06.2022, godz. 13.30-17.00 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, Plac Odrodzenia 4, Galeria Barbórka (I piętro);

Lubawka – 03.06.2022, godz. 9.30-13.00 – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, Sala widowiskowa.