Wyniki naboru 9/2018

Opublikowano: 11 października 2018


Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 9/2018:

 

Lista operacji zgodności z LSR – pobierz

Lista operacji wybranych do realizacji – lista rankingowa – pobierz

Protokół – pobierz