WIZYTA STUDYNJA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Opublikowano: 7 marca 2024


     W dniach od 2 do 6 marca 2024 r., na zaproszenie Pani Europoseł Janiny Ochojskiej, Bożena Pełdiak – Prezes LGD Kwiat Lnu uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością instytucji UE odpowiedzialnych za stanowienie prawa unijnego.

     Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej jest wyjątkowa, a jej system decyzyjny stale ewoluuje. Podmioty wchodzące w jej skład współpracują ze sobą w celu realizacji wspólnych interesów UE i Europejczyków. Wizyty studyjne zapewniają uczestnikom nie tylko  możliwość podróżowania i poznawania ale przede wszystkim uczenia się. W ich ramach specjaliści/działacze z różnych krajów i środowisk spotykają się, aby omawiać sprawy będące przedmiotem ich wspólnego zainteresowania oraz aby wymieniać się doświadczeniami i fachową wiedzą, która następnie może został wykorzystana do doskonalenia działań na poziomie regionalnym czy lokalnym.