prezentacja – rozwijanie działalności gospodarczej