Podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Opublikowano: 10 stycznia 2024


9 stycznia 2024 r. Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Umowę podpisali w imieniu Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Paweł Czyszczoń Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, a ze strony Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu Bożena Pełdiak Prezes Stowarzyszenia.

Praca z mieszkańcami  obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu nad Lokalną Strategią Rozwoju trwała ponad rok. Warsztaty, wywiady grupowe, sondaż diagnostyczny, spotkania konsultacyjne, forum, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami dały nam możliwość wyznaczenia celów i kierunków rozwoju, które stanowią podstawę Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027(29). Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wesprzeć obszary bliskie rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom.

Krótkie podsumowanie:

– 6 grudnia 2023 roku podjęta została, przez Komisję ds. wyboru LSR, Uchwała o wyborze LSR;

– 11 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7913/VI/2023 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego objętych Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

– 9 stycznia 2024 r. – podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY