INFORMACJE O GRANTACH

Opublikowano: 20 maja 2019


Szanowni Państwo,

         Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 26 kwietnia 2019 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00690-6935-UM0121289/19 na realizację operacji pn. Aktywnie i ekologicznie w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian  klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

 LGD wybrało do realizacji 26 grantów, których celem jest: Pobudzenie, wzmocnienie aktywności społecznej i integracji oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez udział w warsztatach i wydarzeniach realizowanych w ramach projektów grantowych. Na naszej stronie internetowej będziemy Państwa informować o działaniach naszych grantobiorców.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.                                                       

 

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020