Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Asystent do spraw wdrażania LSR

Opublikowano: 14 lipca 2021


Informacja o wynikach naboru w LGD Kwiat Lnu na stanowisko :

Asystent do spraw wdrażania LSR

 

Prezes Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu  informuje, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani  Wioleta Kuchta

 

Uzasadnienie :

Kandydatka spełniła wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego wykazała pełne predyspozycje do wykonywania  zadań związanych ze stanowiskiem, na które przeprowadzono nabór. Kandydatka została bardzo wysoko oceniona przez Komisję przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną.