Czarny Bór

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Projekty w ramach Programu Leader na terenie gminy Czarny Bór – wydatkowane środki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rodzaje działań:

 

 Odnowa i Rozwój Wsi

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Czarny Bór

Przebudowa boiska w Czarnym Borze polegająca na wymianie murawy oraz wykonaniu trybun dla 100 osób

188 000,00

2

Centrum Kultury w Czarnym Borze

Remont Ośrodka Kultury w Witkowie

110 000,00

3

Gmina Czarny Bór

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Witków

33 370,00

4

Gmina Czarny Bór

Dostawa i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Czarnym Borze

25 853,00

 

 

razem

357 223,00

 

Małe Projekty

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Czarny Bór

Zagospodarowanie skweru w Czarnym Borze- zabudowa małej architektury.

25 000,00

2

Gmina Czarny Bór

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Górniczej w Czarnym Borze

24 344,00

3

Centrum Kultury w Czarnym Borze

Wyposażenie świetlic  na terenie Gminy Czarny Bór.

25 000,00

4

Henryk Konkol

Utworzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Grzędach

22 424,05

5

Henryk Konkol

Utworzenie terenu sportowego w Grzędach.

24 606,09

6

Klub sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „Iskra” w Witkowie

Budowa trybun na boisku Iskry Witków mające na celu podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

25 000,00

7

Stowarzyszenie „Klub Seniorów”

W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia rozwijające aktywność oraz integrację seniorów Gminy Czarny Bór

19 845,62

8

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Skalnik Czarny Bór

Oświetlenie tras biegowych i rowerowych sposobem na podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej i sportowej

25 000,00

 

 

 

razem

191 219,76

 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Krystian Dynerowicz

zakup opryskiwacza polowego

100 000,00

 

 

razem

100 000,00