Zaproszenie na konferencje

Opublikowano: 13 marca 2019


 

                                                        

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

Konferencja rozpoczynająca projekt

„Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim”

 

 

Zapraszamy na konferencję rozpoczynającą projekt współpracy w dniu 26 marca 2019 roku  w godz. 10.00-14.00 w Centrum Sylvatica w Jiřetínie pod Bukovou (Centrum Edukacji Ekologicznej, Edukacji Gminy Jiřetín pod Bukovou).

 

 

Program:

  1. Przedstawienie założeń projektu, co zostało zaplanowane.
  2. Przedstawienie obszarów biorących udział w projekcie oraz dotychczasowych doświadczeń w „Przewodniku za ladą”.
  3. Odwiedzenie 2 przykładowych miejsc po stronie czeskiej, które zostaną włączone do wspólnej sieci.

 

 

Do udziału w projekcie zachęcamy podmioty zainteresowane współpracą w ramach sieci tj. przedsiębiorców i organizacje pozarządowe prowadzące działalność turystyczną.

 

Zapewniamy wspólny transport dla 20-tu osób. Szczegółowe dane o wyjeździe będą przesłane drogą mailową, po uzyskaniu zgłoszeń i deklaracji udziału w projekcie. Na miejscu partner czeski zapewnia catering i tłumacza. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie deklaracji współpracy znajdującej się w załączeniu.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem biuro@kwiatlnu.eu lub 75 74 11 804