XXII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER

Opublikowano: 23 stycznia 2023


16 stycznia 2023 roku odbyło się XXII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER (GTL). Na posiedzeniu przedstawiono szczegółowo interwencję LEADER w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w tym projekty partnerskie w nowej perspektywie. 31 sierpnia 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła polski plan strategiczny jako pierwszy wśród krajów członkowskich UE (programy regionalne zostały zatwierdzone 7 grudnia 2022 r.). Przedstawiono również Projekt wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanych z wdrażaniem interwencji LEADER. Nowy okres programowania stawia przed Lokalnymi Grupami Działania nowe wyzwania, w tym nowe zasady i możliwości.