XII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

Opublikowano: 11 czerwca 2019


W dniach 3-4 czerwca 2019 r. w Koszęcinie odbyło się w XII posiedzeniu Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER, w którym uczestniczyła Bożena Pełdiak -Prezes Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, który w słowie wstępnym do uczestników poruszył kwestie związane z wyborem województwa śląskiego na zorganizowanie posiedzenie GTL. Podkreślił, iż właśnie w województwie śląskim powstał pierwszy w Polsce Inkubator Przetwórstwa Lokalnego, dofinansowany w ramach Programu LEADER, o którym członkowie spotkania mogli posłuchać w kolejnej części posiedzenia w wystąpieniu przedstawiciela LGD Brynica to nie granica oraz zapoznać się z jego działalnością podczas wizyty studyjnej, która miała miejsce drugiego dnia wydarzenia. Przewodniczący odniósł się także do kwestii związanych z postępującymi pracami nad RLKS, wspomniał, o spotkaniu  w którym uczestniczył w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie rozpoczęły się prace nad programowaniem instrumentów terytorialnych w tym RLKS.

 

Więcej informacji na stronie http://ksow.pl/news/entry/14426-xii-posiedzenie-grupy-tematycznej-ds-podejscia.html

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia  ze strony: http://ksow.pl/news/entry/14426-xii-posiedzenie-grupy-tematycznej-ds-podejscia.html