Stare Bogaczowice

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Projekty w ramach Programu Leader na terenie gminy Stare Bogaczowice – wydatkowane środki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rodzaje działań:

 

Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Stare Bogaczowice

Remont dwóch świetlic wiejskich w gminie Stare Bogaczowice

154 597,00

2

Gmina Stare Bogaczowice

Budowa wiaty wystawowej – estrady na działkach nr 768/2 i 765 obok szkoły w Starych Bogaczowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

115 025,00

3

Gmina Stare Bogaczowice

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczo-magazynowego dla obiektu sportowego w Starych Bogaczowicach

30 378,00

4

Gmina Stare Bogaczowice

Budowa siłowni zewnętrznej w Starych Bogaczowicach

28 937,00

5

Gmina Stare Bogaczowice

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Chwaliszowie i Lubominie

25 853,00

6

Gmina Stare Bogaczowice

Budowa i remont wiat turystycznych w gminach Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice (projekt partnerski)

16 666,66

 

 

razem

372750,00

 

Małe projekty

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Stare Bogaczowice

Remont świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej nr 74 w Jabłowie

11 000,00

2

Gmina Stare Bogaczowice

Remont świetlicy wiejskiej w Cieszowie

22 000,00

3

Gmina Stare Bogaczowice

Wyposażenie trzech świetlic wiejskich w Gminie Stare Bogaczowice

21 391,58

4

Gmina Stare Bogaczowice

Budowa trzech wiat rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów i Nowe Bogaczowice

25 000,00

5

Partnerstwo Wokół Trójgarbu

III Letnia Szkoła Młodych Ekologów – Wakacje pod Trójgarbem

21 909,84

6

Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca N.M.P

Prace konserwacyjne wieży kościoła w Starych Bogaczowicach

25 000,00

7

Gminna Biblioteka Publiczna

Kreatywna mama na wsi

16 794,70

8

Gminna Biblioteka Publiczna

Spacerownik po gminie

16 315,81

 

 

razem

159411,93

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Krzysztof Jasiak

Stworzenie dodatkowego dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie punktu zaopatrzenia

100 000,00

 

 

razem

100 000,00