Powołanie na Członka Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

Opublikowano: 24 stycznia 2023


23 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyło się spotkanie kandydatów na Członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021 – 2027.

 

Przedmiotem spotkania było m.in. powołanie Członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, jako reprezentantów grup: partnerzy społeczno-gospodarczy, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, inna grupa interesariuszy istotna dla rozwoju ZIT AW i to w tej ostatniej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu otrzymała powołanie na Członka Rady ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027. Powołanie, z rąk Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja odebrała Prezes LGD Kwiat Lnu Bożena Pełdiak.

 Rada ZIT AW liczy 22 podmioty reprezentujące, oprócz wyżej wymienionych, również społeczeństwo obywatelskie, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych równości płci i niedyskryminacji, właściwe władze regionalne , lokalne i miejskie i inne instytucje publiczne. Rada ZIT AW zajmuje stanowisko w sprawach dokumentów stanowiących podstawę do podejmowania merytorycznych decyzji przez Lidera ZIT AW oraz uchwał Komitetu Sterującego.

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego