Powiat Kamiennogórski

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


 

Projekty w ramach Programu Leader Powiatu Kamiennogórskiego – wydatkowane środki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rodzaje działań:

 

Małe Projekty

Lp.

Beneficjent

tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Powiat Kamiennogórski

Impreza plenerowa „Święto Mleka”

25 000,00

2

Powiat Kamiennogórski

Rewitalizacja systemu szlaków rowerowych na terenie LGD Kwiat Lnu

17 707,63

3

Powiat Kamiennogórski

e-Ziemia Kamiennogórska-Internetowa platforma turystyczna

45 333,59

 

 

razem

88 041,22