Naboru 3/2018/G

Opublikowano: 31 grudnia 2018


Ogłoszenie wyników naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G:

 

Lista operacji zgodności z LSR – pobierz

Lista operacji wybranych do realizacji – lista rankingowa – pobierz

korekta listy rankingowej z dnia 10.01.2019 r. – pobierz

Protokół – pobierz

Załącznik nr 2 do protokołu – pobierz