Nabór na stanowisko pracy: Asystent do spraw wdrażania LSR

Opublikowano: 28 czerwca 2021


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent do spraw wdrażania LSR.

Termin składania dokumentów: 08 lipiec 2021r.

 

WYMAGANIA :

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum wyższe licencjackie,
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat lnu na lata 2014 – 2020,
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność.

 

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, systematyczność,
 • podstawy prowadzenia monitoringu i ewaluacji,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość obsługi systemu CMS – WordPress.

 

dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE i innych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu działań,
 • znajomość zagadnień związanych z PROW,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Przygotowywanie działań promocyjnych, szkoleniowych, posiedzeń organów LGD.
 3. Uczestnictwo w udzielanym doradztwie w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji, wniosku o płatność oraz udzielanie innych powiązanych poradnictw prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w biurze LGD Kwiat Lnu.
 4. Prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy biura.
 5. Udział w realizacji projektów grantowych, operacji własnych oraz projektów współpracy.
 6. Udział w pracach związanych z realizacją i rozliczaniem projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.
 7. Prowadzenie bieżących spraw kadrowych związanych z obecnością i nieobecnością  pracowników w pracy, urlopami, chorobowymi itd.
 8. Sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań.
 9. Prowadzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej.
 10. Opisywanie dokumentów księgowych.
 11. Prowadzenie rejestrów korespondencji, sprawozdań, wydarzeń i innych.
 12. Obsługa urządzeń znajdujących się w biurze takich jak komputer, telefon, drukarka, fax, ksero itp.
 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 14. Wykonywanie zadań mających na celu organizacje spotkań.
 15. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.kwiatlnu.eu, zgodnie  z zasadami dotyczącymi umieszczania informacji na stronie www, oraz księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • Curriculum Vitae ( CV ),

W CV proszę zawrzeć klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu LGD, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające nabytą wiedzę i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu,  58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2021 r.

Komisja konkursowa  po analizie złożonych dokumentów telefonicznie zaprosi osoby, które będą najwyżej ocenione na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szczegóły pod nr telefonu 75 741 18 04

 

Prezes Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – Bożena Pełdiak