Marciszow

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Projekty w ramach Programu Leader na terenie gminy Marciszów – wydatkowane środki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rodzaje działań:

 

Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania 
w zł.

1

Gmina Marciszów

Przebudowa gminnych placów rekreacyjno sportowych w Marciszowie i Ciechanowicach

157 662,00

2

Gmina Marciszów

Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagórniku oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pastewniku.

64 803,00

3

Gmina Marciszów

Zagospodarowanie placów rekreacyjno-sportowych w Świdniku i Ciechanowicach

70 683,00

4

Gmina Marciszów

Zagospodarowanie terenu pod zewnętrzne urządzenia siłowe w miejscowości Marciszów.

31 329,00

 

 

razem

324477,00

 

Małe projekty

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Marciszów

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świdniku.

22008,00

2

Gmina Marciszów

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na bibliotekę i świetlice wiejską w Sędzisławiu

25000,00

3

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa Oblubieńca NMP

Remont dachu Kościoła Filialnego w Domanowie.

24 900,00

4

Gmina Marciszów

Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach – I etap

25000,00

 

 

razem

96908,00