Lubawka

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


 

 

Projekty w ramach Programu Leader na terenie gminy Lubawka – wydatkowane środki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rodzaje działań:

 

Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Lubawka

Remont ul. Rynek w Chełmsku Śląskim dz. nr 100 obręb Chełmsko Śl.

259 000,00

2

Gmina Lubawka

Remont zespołu budynków ”Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek   ul. Sądecka 19, działka nr 164/16, obręb Chełmsko Śląskie

41 000,00

3

Gmina Lubawka

Budowa i remont wiat turystycznych w gminach Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice

18 990,00

 

 

razem

318 990,00

 

Małe Projekty

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym

25 000,00

2

Gmina Lubawka

Rewitalizacja i zagospodarowanie parku „Watra” w Lubawce poprzez budowę skateparku oraz boiska do koszykówki ulicznej

22 413,00

3

Gmina Lubawka

Modernizacja i poprawa dostępności szlaku narciarskiego w miejscowości Opawa

21 342,36

 

4

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętej Rodziny

Remont pokrycia dachu przybudówki bocznej kościoła pod wezwaniem narodzenia NMP w Okrzeszynie od strony zachodniej

25 000,00

 

5

Koło Łowieckie  „Leśnik” Jarkowice

Remont sali edukacyjnej  Myśliwskiego Ośrodka Edukacyjnego „Leśnik”

25 000,00

6

Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą”

Zakup profesjonalnego sprzętu narciarskiego dla MUKN „Pod Stróżą” Miszkowice

6 724,90

7

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka”

Remont boiska osiedlowego w Lubawce

25 000,00

8

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”

Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego terenu LGD Kwiat Lnu poprzez renowację XVIII- wiecznej rzeźby Niepokalane Poczęcie NMP (Św. Anna) w Chełmsku Śląskim

25 000,00

9

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ” Dejw” Dawid Ździebłko

Zakup sauny, sprzętu do siłowni, mini basenu , czterech rowerów i trzech kompletów mebli do aneksów kuchennych

18 751,20

10

Gmina Lubawka

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lubawka park „Watra”.

20 896,11

11

Koło Łowieckie „Leśnik” Jarkowice

Zakup wyposażenia sali edukacyjnej w myśliwskim ośrodku edukacyjnym „Leśnik”

22 755,73

12

Stowarzyszenie Doliny Zadrny

Albinów 45 – rekonstrukcja miejsca

45904,48

13

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Prace konserwatorskie barokowej chrzcielnicy i lichtarza będących wyposażeniem kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubawce

22 200,00

14

Gmina Lubawka

Modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miszkowicach

23 999,84

15

Gmina Lubawka

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej park „Watra” w Lubawce ul. Kamiennogórska

43 516,46

 

 

razem

373 504,08

 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1.

Dariusz Justa

Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej poprzez podwyższenie standardów świadczonych usług w gospodarstwie agroturystycznym. zakup sprzętu rtv i akcesoriów

7 417,50

 

 

razem

7417,50

 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

As Zdanowicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompleksowe doposażenie obiektu noclegowo-gastronomicznego w celu podniesienia standardu świadczonych usług

300 000,00

2

Hotel i restauracja „Lubavia” s.c. Zbigniew Szostek, Wiesław Szostek

Podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do prowadzonego obiektu hotelarskiego

100 000,00

 

 

razem

400 000,00