Konsultacje

Opublikowano: 9 kwietnia 2018


Zachęcamy Państwa do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru z zakresu:

  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • projekty grantowe – działania inwestycyjne
  • projektu grantowe – działania nieinwestycyjne

 

 

Ostatni dzień składania uwag: 23.04.2018r. 

 

Uwagi należy składać  na formularzu „karta do konsultacji” zamieszczonym w zakładce Konsultacje Społeczne i przesłać na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu.