Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”

Opublikowano: 3 kwietnia 2018


Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”.

 

Konkurs w naszym Województwie organizowany jest już po raz dziesiąty i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi. 
Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w IV kategoriach:
1.    „Najpiękniejsza Wieś”
2.    „Najpiękniejsza Zagroda”
3.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
4.    „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.  
Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2018r.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Malinowską – Tel. 71- 776 96 74

 

Do pobrania:

1.Regulamin konkursu

3.Formularz zgłoszeniowy

2.Oświadczenie

 

Więcej informacji – http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/