Konferencja pn. ” Leader dziś i jutro …”

Opublikowano: 8 października 2019


W dniach 30.09 -02.10.2019r. pracownicy biura LGD Kwiat Lnu brali udział w konferencji pn. ” Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021″. 

Spotkanie odbyło się z udziałem wiceministra Kazimierza Kuberskiego, jak i reprezentantów lokalnych grup działania, samorządów województw, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej.

Podczas konferencji poruszane były kwestie sposobu zarządzania projektami i LSR przez poszczególne grupy. Prezentacje MRiRW, samorządów województw oraz LGD poświęcone były przykładom modelowych rozwiązań w LGD, które sprawiają, że grupy sprawnie funkcjonują i bez zastrzeżeń realizują swoje zadania. Trzeciego dnia zaprezentowane zostały dobre praktyki z innych krajów europejskich.