Kamienna Góra

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Projekty w ramach Programu Leader na terenie gminy Kamienna Góra – wydatkowane środki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Rodzaje działań:

 

Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Gmina Kamienna Góra Roboty budowlane w budynku Ośrodka Kultury Gminy w Pisarzowicach

137 213,00

2

Gmina Kamienna Góra Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu oraz roboty budowlane  związane z wydzieleniem kotłowni gazowej wraz z remontem c.o. w świetlicy w Leszczyńcu. 100 000,00

3

Gmina Kamienna Góra Zagospodarowanie zewnętrznych urządzeń siłowych na placu zabaw w Krzeszowie 33 370,00

4

Gmina Kamienna Góra

Wymiana posadzki, stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu

25 853,00

5

Gmina Kamienna Góra

Turystyka – wspólna sprawa! Zagospodarowanie szlaków i atrakcji turystycznych w gminie Kamienna Góra

61 584,00

 

 

razem

358 020,00

 

Małe projekty

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne Porta Lubavia

ABC Turysty – opracowanie i publikacja oferty turystycznej obszaru LGD

9 716,00

2

Gmina Kamienna Góra

 

Ziemia Kamiennogórska – tutaj mieszkam!, czyli przewodnik dla najmłodszych

17 333,40

 

3

Gmina Kamienna Góra

 

Budowa szamba bezodpływowego wraz z przyłączami oraz przebudowa wc na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w Gorzeszowie

22 802,20

 

4

Gmina Kamienna Góra

 

Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Gorzeszowie

12 717,00

 

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie

Przystosowanie budynku remizy strażackiej w Krzeszowie do potrzeb działalności Krzeszowskiej Grupy Animatorów Społecznych

19 999,09

6

Krystyna Drzewiecka

Biomasa paliwem ekoturystyki. Zakup urządzenia do produkcji opału na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego Karolina.

10 715,81

7

Stowarzyszenie  Optymistów Krzeszowskich

Rewaloryzacja kolumny z zespołu kaplic kolumnowych „Pięć Radości św.Anny”

13 000,00

8

Gmina Kamienna Góra

Poznaj region wspólnie z Dąbrówką. Edukacja regionalna dla najmłodszych

21 704,00

9

Gmina Kamienna Góra

Remont połączony  z modernizacją pomieszczeń sanitarnych w świetlicy w Czadrowie

18 000,00

10

Gmina Kamienna Góra

 

„Discover our region”   (Odkryj nasz region)

7 001,60

11

Janusz REK-REH Rekreacja i Rehabilitacja Janusz Cebula

Zakup nart oraz smarownicy do nart  do wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Pisarzowicach przy Stacji Narciarskiej „Czarnów”.

24 788,00

12

Jędrzej Wasiak-Poniatowski Info Consulting

Elektroniczny przewodnik i plener wycieczek po Rudawach Janowickich i okolicach (ziemia kamiennogórska)

25 000,00

13

Górska Turystyka Konna i Hipoterapia „KONIEWO” Ewa Siergiej

Instalacja oświetlenia solarnego w ośrodku Górskiej Turystyki Jeździeckiej w Dębrzniku 74

49 868,00

 

 

razem

252645,10

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Wojciech Cebula

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę nowego wyciągu narciarskiego w gminie Kamienna Góra

100 000,00

2

Janusz Cebula

Zakup koparko-ładowarki

100 000,00

3

Ewa Siergiej

Zwiększenie dochodu z prowadzonego ośrodka jeździeckiego poprzez rozszerzenie oferty

100 000,00

 

 

razem

300 000,00

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Beneficjent

Tytuł

Kwota dofinansowania
w zł.

1

Krzysztof Styrna

Budowa budynku warsztatowego oraz zakup i montaż komory lakierniczej

100 000,00

2

Krzysztof Policht

Zakup prasy krawędziowej z synchronizacją CNC

100 000,00

 

 

razem

200 000,00