Jak dbać o zasoby wody i bioróżnorodność

Opublikowano: 28 stycznia 2019


Zapraszamy na ciekawą prezentację, która jest efektem zrealizowanego zadania „Zielony i Aktywny Krzeszów” w ramach projektu grantowego przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich.

prezentacja – pobierz