INFORMACJE O GRANTACH

Opublikowano: 16 lipca 2021


Szanowni Państwo,

 Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w dniu 15.07.2021 roku podpisało z Województwem Dolnośląskim:

 

  • umowę o przyznaniu pomocy nr 01247-6935-UM0122066/21 na realizację operacji pn. „Nasze dziedzictwo kulturowe” w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.  LGD wybrało do realizacji 2 zadania, których celem jest: Dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze służące zachowaniu zabytków oraz odtworzeniu dawnego krajobrazu wsi.

Kwota dofinansowania według umowy: 95 888,00 zł.

 

  • umowę o przyznaniu pomocy nr 01256-6935-UM0122087/21 na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu” w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. LGD wybrało do realizacji 6 zadań, których celem jest: Zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne i kulturowe poprzez montaż sprzętów i urządzeń służących do podniesienia jakości życia na wsi oraz nasadzenia roślin sprzyjających ochronie rodzimego środowiska.

Kwota dofinansowania według umowy: 251 982,00 zł. 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.                                                       

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.