planowane terminy

Opublikowano: 14 lutego 2018


Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu planuje w tym roku następujące nabory:

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór II połowa 2018 roku

Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu koniec 2018 roku, nabór początek 2019 roku

Projekty grantowe ( działania rozwijające potencjał społeczności ) – nabór II połowa 2018 roku