„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu utworzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty Grantowe

PROCEDURY:

 

I. Regulamin naboru wnioskówpobierz

 

  • wniosek o powierzenie grantu – pobierz

 

II. Procedura przekazania i rozliczania grantu – pobierz

  • umowa o powierzenie grantu – pobierz
  • karta monitoringu – pobierz
  • sprawozdanie końcowe – pobierz

 

III. Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz

  • Karta weryfikacji wstępnej – pobierz
  • Karta zgodności z PROW – pobierz
  • Karta zgodności z celami – pobierz
  • Kryteria wyboru – działania inwestycyjne – pobierz
  • Kryteria wyboru – działania nieinwestycyjne – pobierz

 

ARCHIWUM:

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Regulamin naboru wniosków

sprawozdanie końcowe

wniosek o powierzenie grantu

kryteria oceny

 

Rozwijanie Przedsiębiorczości